СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА САНАТОРНА ШКОЛА

 

Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія

Учнівське самоврядування

 
 
 

 

Учнівське самоврядування «Школа-Родина» 2018-2019 н. р.

 

 

 

 

Положення про учнівське самоврядування «Школа-Родина»

 

                  Затверджено на учнівських зборах 10.09.1999 року

 

1. Учнівський комітет є органом шкільного самоврядування в Сєвєродонецької обласной санаторній школі.

 

2. Склад – 21 учень, які вибираються шляхом відкритого голосування на годинах спілкування 5-11 класів.

 

3. Вибори членів учнівського комітету здійснюються у вересні кожного навчального року.

 

4. Засідання учнівського комітету  проводяться кожної суботи.

 

5. Повноваження учнівського комітету:

- активізує роботу кожної класної організації (шляхом обміну досвідом роботи, забезпечення інформаційного обміну та ділових контактів);

- забезпечує та захищає права та інтереси учнів;

- приймає активну участь в організації трудового виховання та профорієнтації позаурочної виховної роботи, розвитку самообслуговування та вироблення в учнів бережливого відношення до майна;

- виховує свідому дисципліну та культуру поведінку школярів.

 

6. Член учнівського комітету може звернутися з любим питанням до педагогічної ради.

 

7. Учнівський комітет має право вносити зміни і доповнення в «Положення про самоуправління школи».

 

Учнівське самоврядування «Школа-Родина»  складається з двох частин:

 

 
 
 •   1-4 класи, що об’єднаються в «Сонячну країну»;
 •  5-11 класи, що об’єднаються в «Країну Доброславію»

 

Учнівське самоуправління «Школа-Родина» – це результат цілеспрямованих педагогічних зусиль для розвитку учнівського колективу, що сприяє формуванню у його членів соціально значущих якостей шляхом залучення їх до управління шкільними справами і створення працездатних органів самоорганізації, наділених реальними правами і обов’язками.

 

Це особлива педагогічна технологія формування громадянських якостей дитини в системі демократичних відносин шкільного колективу, особливість якої полягає в тому, що вона повинна реалізовуватися на основах самовизначення, самодіяльності, самоорганізації, самоствердження й самореалізації особистості учнів.

 Самоуправління, безсумнівно, є способом соціальної адаптації й реабілітації вихованців Сєвєродонецької обласной санаторой школи.

                   

Основні умови, які сприяють розвитку учнівського самоуправління в школі, а саме: правові, організаційні, соціально-педагогічні, психологічні.

 

Правові умови включають в себе створення нормативних документів, що забезпечують діяльність учнівського самоуправління в школі: «Статут Сєвєродонецької обласной санаторной школи», «Положення про самоуправління в закладі», «Кодекс прав і обов’язків учня школи».

 

Організаційні умови забезпечують інтенсивне включення дітей в організаторську діяльність та у стосунки відповідальної взаємозалежності; виконання конкретних видів діяльності відповідними колективами й об’єднаннями вихованців. Це сприяє вдосконаленню структури органів самоуправління, дозволяє ефективно розподілити сили колективу, організувати їх якісну взаємодію. При цьому зростає відповідальність, пов’язана з підвищенням рівня самостійності вихованців, їх успішності. Школярі активно включаються у виховну діяльність та вдосконалюють власні моральні якості, формують педагогічні навички й уміння. Йде швидка адаптація в учнівському середовищі.

 

Соціально-педагогічні умови передбачають опору в роботі з учнями на основні принципи діяльності, теорію виховного впливу колективу й педагогічну діагностику; врахування психолого-вікових особливостей і можливостей учнів, їх індивідуальних якостей; спрямованість діяльності на реалізацію потреб та інтересів вихованців у школі.

Це школа саморозвитку й самореалізації, покликана допомогти кожному вихованцеві опанувати мистецтво життя, навчити його розв'язувати життєві проблеми. Також ця умова передбачає розвиток здатності учнів до пошуку нових знань, обмірковування власних дій та вчинків. Такий процес передбачає осмислення свого призначення, вироблення життєвої концепції й життєвого кредо, осмислений вибір життєвих цілей і оформлення їх у життєву програму як систему довгострокових цілей і засобів їхнього досягнення в певній часовій перспективі, рівень соціальної й педагогічної зрілості, відповідальне ставлення до власного життя.

 

Психологічними умовами, що сприяють розвитку учнівського самоуправління, є:
– сприятливий психологічний клімат у школі, загальний мажорний настрій;
– формування та розвиток етичних орієнтирів вихованців: сумлінне ставлення до праці й суспільної роботи, прагнення виявити в них свої здібності, кращі якості;

– розвиток власних вольових якостей, уміння керувати настроєм, бути стриманим і терплячим, добрим і тактовним, чуйним до оточуючих;
– уміння оцінювати суспільну думку, правильно ставитися до зауважень і критики з боку наставників, товаришів, людей;
– надання кожному вихованцеві такої ролі в органах учнівського самоуправління, щоб відповідала би його нахилам та інтересам, давала можливість для самореалізації;
– зближення формальної й неформальної структур первинних і шкільного колективів за рахунок розширення системи доручень відповідно до запитів та інтересів;
– розвиток ділового співробітництва, психологічної сумісності, взаємної довіри, поваги, взаємодопомоги і згоди між всіма учасниками самоуправління;
– вироблення цілей, цінностей, визначення єдиних норм, принципів спільної діяльності та взаємин усіх учасників самоуправлінської діяльності;
– психологічно обумовлена позиція й зацікавленість педагогів у розвитку учнівського самоуправління;
– комунікативне співробітництво, створення партнерських відносин, обмін досвідом роботи, самореалізація й самоствердження через участь у спільних проектах, створення умов для творчої самореалізації за інтересами кожного члена учнівського самоуправління.

 

 

 

 

 

 

 

Партнери у спільній діяльності:

 

 •  педагогічна рада;
 • методичні об’єднання класних керівників;
 • старший вихователь;
 • командири 1 – 11 класів;
 • педагог-організатор;
 • практичний психолог;

 

 

«Школа-Родина» - це: творча група учнів, робота яких будується за принципом: від колективної творчої справи до роботи груп за інтересами і до індивідуальної діяльності.

 

 

 

Учнівське самоврядування-це вісім напрямків творчої діяльності учнів:

 

 

 
 • учнівський комітет: здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання; організовує консультаційну допомогу з предметів; бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів; виступає на загальношкільних зборах з інформацією про кращий досвід роботи класних організацій та конкретних учнів;
 • сектор дисципліни та порядку: відповідає за організацію та проведення чергування у школі, класах, за тиждень підводить підсумки класів по поведінці, відповідає за стенд «Вісті з учкому», запрошує на засідання учкому порушників дисципліни, також відповідає за збереження майна, наочних посібників, інвентаря у класах;
 • сектор санітарії та гігієни: відповідає за санітарний стан класних та спальних кімнат, веде постійний облік санітарного стану класних кімнат, підводе підсумки за тиждень, який клас найчистіший; закріплює за класними колективами об’єктів на території шкільного подвір’я; організовує та проводить трудові десанти; проводить у класах рейди перевірок зовнішнього вигляду учнів, стану підручників, стану шкільних меблів, чергування;
 • сектор культури та спорту: займається оздоровленням дітей, проводить свята, допомагає готувати художню самодіяльність, екскурсії, походи, зустрічі з цікавими людьми; формує досвід практичної діяльності щодо залучення учнів до творчої діяльності; сприяє розвитку різноманітних форм роботи;
 • сектор інформації: організовує колективне проведення вечорів запитань і відповідей, організовує диспути; редколегія готує випуск власної газети «Діскавері» та «Реп’яшок»; забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування; розвиває творчу співпрацю вчителів та учнів; розвиває у дітей вміння збирати інформацію; сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи, класів;
 • сектор шефської допомоги: закріплює старші класи за молодшими, складає план роботи на рік, проводить дитячі свята, ігри, розваги, запрошує цікавих людей на зустрічі;
 • сектор ЮІР: поглиблює вивчення ПДР; проводить профілактичну роботу з охорони життя і здоров’я дітей; організовує заняття з профілактики дорожнього травматизму; проводить місячник дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі»; участь у проведенні шкільного конкурсу ЮІР;
 • сектор ДЮП: знайомить учнів з причинами виникнення пожеж та правилами, які треба виконувати, щоб їм запобігти; виховує дисциплінованість, прагнення уберегти своє здоров’я, бажання турбуватися про життя і здоров’я ближніх; виховує інтерес та повагу до професії пожежний; виховує у дітей почуття особистої відповідальності та збереження національного багатства від вогню; проводить ділові ігри з навчання правил пожежної безпеки, брейн-ринги; участь у проведенні шкільного конкурсу ДЮП – рятівників.  

 

 

Принципи організації учнівського самоврядування

 

Принципи організації учнівського самоврядування - це сукупність основних положень, які визначають його розвиток та напрями діяльності.

 

 

 

Принципи учнівського самоврядування:

 

·        демократизація та гуманізація виховного процесу;

·        єдність вимог та повага до особистості;

·        послідовність, систематичність і єдність виховних впливів;

·         відповідність віковим та індивідуальним особливостям учнів;

·        свідомість, самодіяльність, активність учнів;

·         партнерство;

·        робота з активом;

·        розвиток колективу через формування перспектив;

·        формування суспільної думки;

·        педагогічна допомога, а не контроль.

 

Самоуправління відвертає учнів від асоціальних форм поведінки, допомагає розвинути соціальну активність, виховує в них почуття власної гідності, надає можливість виявити себе у конкретній ситуації.

Сфери розвитку учнівського самоврядування різноманітні: культура, освіта, спорт, дозвілля, соціально-виробнича практика.

 

Педагогічно доцільна організація учнівського самоврядування потребує використання особливо довірливого стилю взаємодій.

 

Функції самоврядування в Сєвєродонецькій обласной санаторной школі:

 
 • забезпечення порядку в школі , організація чергування в школі, в класах;
 • проведення загальношкільних колективних творчих справ;
 • організація самоврядування в класах;
 • організація благоустрою території школи, двору;
 • підготовка та проведення конкурсів, творчих справ, змагань;
 • заслуховування звітів органів учнівського самоврядування;
 • участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік;
 • участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядають питання життєдіяльності учнівських колективів.

 

Основні завдання:

 
 • забезпечення і захист прав та інтересів учнів школи;
 • забезпечення виконання ними своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній та творчій діяльності учнів.

 

 

 

Девіз учнівського самоврядування:

 

 

 

Школа-родина – радість України.

Школа-родина – дім наш, рідний край.

Палай же, вогнище родини,

І вже ніколи не згасай!