СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА САНАТОРНА ШКОЛА

 

Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія

Презентації наших вчителів

   
 
 
Урок хімії 9 клас (Вчитель - Сайганов І.В.)
 

 
 
 
План-конспект уроку
 
 
 
 

Тема: Розчини. Електролітична дисоціація кислот, солей та лугів у водних розчинах.

  

Мета уроку:

1. Познайомити учнів з розчиненням як фізико - хімічним процесом: дати

поняття про електроліти і неелектроліти, розглянути причини дисоціації; розвивати взаємозвязок з попереднім матеріалом, встановити залежність електролітичної дисоціації від будови і природи речовини.

2. Розвивати мислення: уміння спостерігати, порівнювати, аналізувати, робити висновки;

3. Виховувати працелюбність; комунікативні навички, відповідальність і повага до

себе і до оточуючих.

4. Розвивати практичні уміння учнів, діалективність хімічних процесів, різноманітність частинок речовин у природі.

 

Тип уроку: Засвоєння і набуття нових знань.

 

Обладнання: натрій карбонат, купрум(II) сульфат, сульфатна кислота, презентація, картки №1 та №2, дистильована вода, сахароза, натрій хлорид, натрій гідроксид, хлоридна кислота, картки емоційного стану, прилад для дослідження електропровідності речовин.

 

Література: Н.М. Буринська, “Методика викладання шкільного курсу хімії” К. “”1991, Н.М.Буринська “Хімія” І. “Перун”1994 Г.Є. Рудзітіс. “Хімія” К. “Рад. шк.” 1990

                                        

                                                                         Хід уроку. 

 

1. Орг. момент: Добридень, діти! Сідайте. Я рад вас бачити і хочу, щоб наш урок пройшов успішно. Успішним він буде, якщо всім нам буде цікаво, а інтерес - це в першу чергу ваше позитивне емоційне ставлення до хімії. Ми будемо з вами працювати сьогодні ось з такими картками, і давайте оцінимо наш емоційний стан на початку уроку, а потім - наприкінці нашої роботи. Намалюйте один з значків - сонечко, ялинка, хмаринка - в куточку вашої картки.

2. Скажіть, як ви вважаєте, яка речовина на Землі є головною: без неї неможливе життя, без її участі неможливі багато хімічних реакцій? (Слайд №1)  Так, це вода. А чому ви так вважаєте? Яку унікальну властивість вона має? Правильно, це здатність розчиняти різні речовини: і гази, і рідини, і, звичайно, тверді речовини.(Слайд№2) Тому сьогодні ми поговоримо про водні розчини. Але ж розчини можуть бути не тільки водні: розчин йоду в спирті. Ще приклади?  Газові розчини? Повітря. Тверді розчини? Сплави. Але зазвичай, коли ми говоримо «розчини», ми маємо на увазі водні розчини.(Слайд№3) Що ж відбувається при розчиненні з речовинами, якими новими властивостями володіють розчини в порівнянні з чистими речовинами, що їх утворюють - ми дізнаємося сьогодні. Запишемо тему уроку.

 3. Чи всі речовини однаково добре розчиняються у воді? Будемо говорити про тверді речовини: кухонна сіль, цукор, залізо, сода, мідний купорос? Де ми можемо отримати інформацію про розчинність речовини? Що скажете про розчинність кислот? Основ? Солей? Речовин якого класу немає? Як думаєте, чому?( Слайд №4)

4. Що ж відбувається при розчиненні з речовинами? Зробимо дослід: у вас на столах натрій карбонат, купрум(II) сульфат. До якого класу належать усі ці речовини?

 Візьмемо невелику кількість солі, помістимо в стаканчик, додамо води, розмішаємо. Уважно спостерігаємо за тим, що відбувається. Заповнимо картки, що лежать у вас на столах: запишіть ваші спостереження і спробуємо зробити висновок, про те, яке явище спостерігаємо. (Картка №1)

Учні виконують дослід, записують спостереження, в ході бесіди з'ясовують:

Спостерігали перемішування, дифузію, тобто розчинення - фізичний процес. Спостерігали зміну кольору - ознака хімічної реакції. Демонстрація вчителя - змішування води і сульфатної кислоти. Виділення тепла, тобто розчинення - хімічний процес.(Слайд№5) Так що ж уявляє собою розчинення - хімічний або фізичний процес? І те, і інше.

5. На які дві групи можна розділити всі речовини? Ті, розчини яких проводять струм і розчини яких не проводять струм. Перші ми будемо називати - електроліти, другі - неелектроліти. Запишемо визначення .(Слайд № 6)  Розпад електролітів на йони під час розчинення у воді або розплавлення називається електролітичною дисоціацією. Чому ж електроліти проводять струм? Що відбувається з ними в розчині? Щоб правильно відповісти на це питання, ми послухаємо молекулу води. Учень, який зображає молекулу води:

Молекула води: У моїй будові важко угледіти що - небудь незвичайне, мій склад з атома кисню, до якого приєднані два атоми водню. Всі мої атоми лежать в одній площині, а кут між моїми зв'язками становить 104, 5 градуса. Одна з причин збільшення кута взаємне відштовхування однойменно заряджених атомів водню один від одного. І це найголовніше - дивіться, адже хімічний зв'язок у мене ковалентний полярний, тому на кисні у мене негативний заряд, а на водні - позитивний, і розташовані ці заряди на різних кінцях молекули. Скажіть, вся молекула в цілому має будь - який заряд? Ні, звичайно, я електронейтральна. Але у мене є два полюси - позитивний і негативний, і я називаюся диполем. (Слайд №7)

       Коли кристал сам занурюють у воду, молекули води притягуються до іонів на поверхні кристала до позитивно заряджених іонів - своїми негативними полюсами, а до негативно заряджених іонів -  позитивними полюсами.(Слайд№8)

            Якщо іон відривається від поверхні кристала, він  являється оточеним молекулами води, які притягуються до нього. Ці молекули води утворюють гідратну оболонку йона, що  складається з 5 - 7, а то й більшої кількості молекул.Йон, оточений гідратною оболонкою називається гідратованим.(Слайд№9)

6.Лабораторний дослід. Визначити які речовини та їх розчини проводять електричний струм: дистильована вода, сахароза, натрій хлорид, натрій гідроксид, хлоридна кислота. Результати внести в таблицю.(Картка №2)

7. Дисоціація електролітів у водних розчинах дає підстави класифікувати кислоти, основи, солі за видами йонів, які утворюються внаслідок нього процесу. Розгляньмо, на які саме йони дисоціюють кислоти, основи, солі, та сформулюймо їхні визначення з погляду електролітичної дисоціації.

      Запитання: Що називається кислотами? Які ви знаєте кислоти?

 

Дисоціація кислот. Під час дисоціації кислот завжди утворюються йони гідрогену Н+, точніше, йони гідрогену  (Н+ ∙ Н2О або Н3О+),які називають іонами гідроксонію. Вони зумовлюють найважливіші властивості кислот (дію на індикатори, взаємодію з індикаторами).(Слайд№10,11)

HNO3 ↔ H+ + NO3-

H2CO3 ↔ 2H+ + CO32-

Запис в зошитах: Кислоти – це електроліти, під час дисоціації яких у водних розчинах утворюються катіони тільки одного типу – гідратовані іони гідрогену.

 Число іонів гідрогену, які утворюються при розщепленні однієї молекули кислоти, визначає її основність.

Пр. HCl, HNO3 – одноосновні, H2CO3 – двохосновна.

Двох і багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчато:

Пр. І ступінь H2CO3 ↔ H+ + HCO3-

 ІІ ступінь      HCO3- ↔ H+ + CO32-

Запитання: Які речовини називаються основами? Приведіть приклади основ.

 

Дисоціація основ. Під час дисоціації основ утворюється гідроксид іони ОН-, наявність яких зумовлює основні властивості (зміна забарвлення індикатора, взаємодію з кислотами...).(Слайд№12,13)

 Запис в зошитах: Основи – це електроліти, які у водних розчинах дисоціюють з утворенням аніонів ітльки одного типу – гідроксид іонів.

Число гідроксиду-іонів, що утворюється, визначає кислотність основ. Так, NaOH, KOH однокислотні основи, Ba(OH)2, Ca(OH)2 – двокислотні; Fe(OH)3 – трикислотна основа. Дво- і трикислотні основи дисоціюють ступінчато:

І ступінь Ca(OH)2 ↔ CaOH+ + OH-

ІІ ступінь CaOH+ ↔ Ca2+ + OH-

 

 Завдання: Що називають солями? Як класифікують солі?

 

Дисоціація солей: Під впливом води кристали солей розщеплюються на позитивно заряджені іони металів – катіони і негативно заряджені іони кислотних залишків – аніони:

 

Пр. KNO3 ↔ K+ + NO3-

      CaCl2 ↔ Ca+ + 2Cl-

Запис в зошитах:Соліце електроліти, які у водних розчинах дисоціюють з утворенням катіонів металів і аніонів кисотних золишків

Рорізняють кілька видів солей: середні, кислі та основні.(Слайд№14)

 

8.  Виконаємо тестове завдання за варіантами на листочках. Обміняємося листочками, перевіримо роботу товариша. Поставимо оцінку.

 

9. Подумаємо і випишемо на листочок слова або словосполучення, які були для вас новими, які запам'яталися або здивували найбільше. Обмінялися листочками, пояснили їх один одному, звірили правильність відповідей з підручником або відповіддю товариша. Що було незрозуміло?

        Подумали і оцінили свою роботу на уроці самі.

 Чи сподобався вам урок? Оцінили свій емоційний стан на листочку. Оцінка роботи класу і окремих учнів вчителем.(Слайд№16)

 

Додаток 1

Тема: Розчини. Електролітична дисоціація.

Картка№1: Процес розчинення різних речовин:

 

Хід досліду

Спостереження

Висновок

1. розчинення у воді  натрій карбонату

 

 

 

2. розчинення у воді купрум(II) сульфату

 

 

 

3.  розчинення у воді сульфатної кислоти

 

 

 

 

 

Розчинення – це_______________________________________________________________, а розчини - це система, що складається з__________________________________________.

Картка №2. Електропровідність різних речовин:

 

Назва речовини

Електропровідність

Тип хімічного зв’язку

 

 

чистої речовини

 її розчину

 

 

Вода (дистильована)

н2о

 

 

Ковалентний полярний

Натрій хлорид

 

 

Йонний

Сахароза

С12Н22О11

 

 

Ковалентний слабо полярний

Натрій гідроксид

 

 

Йонний

Хлоридна кислота

 

 

Ковалентний сильно полярний

 

Електроліти - _________________________________________________________________

 

Неелектроліти - ______________________________________________________________

 

Додаток 2. Мій емоційний стан:

- На початку уроку

- В кінці уроку

Сонечко - настрій радісний, гарний

Ялинка - мені байдуже

Хмаринка - поганий настрій, сумно

 

Додаток 3. Тестове завдання

1) Виберіть електроліти:

а - кисень

б –цинк хлориду (водний розчин)

 в - розчин глюкози

г - розчин натрій гідроксиду

2) Виберіть неелектроліти:

а – калій хлорид (водний розчин)

б - азот

в - нітратна кислота (водний розчин)

 г – карбон(II) оксид

3) неелектроліти - це

а - речовини, які проводять струм

б-речовини, що не проводять струм

в - речовини, розчини яких не проводять струм

г - речовини, розчини яких проводять струм

4) у водних розчинах електроліти

а - розпадаються на йони

 

Відповіді (Слайд №15)

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
 
                                               Урок свтової літератури 8 клас (Вчитель - Куліш О.О.)
 
 
 

 

Урок світової літератури

8 клас

Вчитель -  Куліш О. О.

 

 

Тема. Есхіл як видатний давньогрецький драматург.

Мета: продовжити знайомство з традиціями давньогрецького театру; ознайомити  з відомостями про життя і творчість Есхіла; працювати над текстом уривків із трагедії «Прометей закутий»; розвивати акторські здібності; виховувати інтерес до театру як особливого виду мистецтва.

Обладнання: презентація, нетбуки, маски, костюми.

 

 

Хід уроку

 

                                          I.            Організаційний момент.

                                       II.            Актуалізація опорних знань (робота з нетбуками).

1.     Розгадування кросворду «Давньогрецькі музи».

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонталі:

1)  Муза танців.

2)  Муза епічної поезії.

3)  Муза ліричної поезії.

4)  Муза історії.

5)  Муза гімнів.

6)  Муза любовної лірики.

7)  Муза астрономії.

8)  Муза комедії.

 

По вертикалі:

 

1)     Муза трагедії.

1.     Тест.

1)                На честь якого бога влаштовувалися перші вистави у Давній Греції?

а.      Зевса.

б.     Аполлона.

в.     Діоніса.

2)                Хто був організатором театрального дійства?

а.      Спонсор.

б.     Хорег.

в.     Продюсер.

3)                Назвіть провідні жанри давньогрецької драми.

а.      Драма, комедія.

б.     Трагедія, драма.

в.     Комедія, трагедія.

4)                Як називався майданчик, на якому відбувалася дія вистави?

а.      Орхестра.

б.     Скена.

в.     Парод.

5)                Назва місця, де перевдягалися актори:

а.      Проскепій.

б.     Скена.

в.     Параскеній.

6)                Спеціальне взуття на високих підборах для акторів:

а.      Тортури.

б.     Котурни.

в.     Епісодії.

                                          I.            Оголошення теми уроку.

                                       II.            Вивчення нового матеріалу.

1.     Розповідь підготовленого учня про життя й творчість Есхіла (525 – 456 рр. до н. е.).

2.     Підготовка до сприйняття твору.

1)     «Прометей закутий» - найвідоміший твір Есхіла. Ця трагедія належала до тетралогії разом із трагедіями «Прометей вогненосний» і «Визволений Прометей», які, на жаль, не збереглися.

2)     Пригадайте міф про Прометея, перекажіть його зміст.

3)     Зміст попередньої сцени.

У першій сцені трагедії зображено покарання Прометея. Виконавці волі Зевса – Влада і Сила – приводять його у Скіфію, де Гефест приковує його до скелі.

3.     Виразне читання уривка «Скарги Прометея» (пролог, вірші 88 – 127).

4.     Запитання до класу

-         Яка частина драматичного твору називається прологом?

-         Які почуття переживає Прометей? Чому?

5.     Робота з текстом.

·        Знайдіть у тексті епітети.

·        Наведіть приклад алегорії.

6.     Фізкультхвилинка.

7.     Інсценування уривка «Розповідь Прометея про його благодіяння людям» (епісодій 2, вірші 436 – 525).

8.     Робота з текстом.

·        Запишіть, які дари зробив Прометей людям.

·        Визначте роль хору у цьому уривку.

·        Розкажіть про порятунок Прометея ( за міфом).

                                   III.            Підсумки уроку.

·        Чому Есхіла називають «батьком трагедії»?

·        Визначте місце трагедії «Прометей закутий» в тетралогії Есхіла.

·        У чому секрет популярності образу Прометея?

                                   IV.            Домашнє завдання: підготувати повідомлення про «золоту добу» Октавіана Августа.

 

 

 

 

 

 
  

Урок математики 4 клас (Вчитель - Шевченко Н.М.)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
Урок математики 6 клас (Вчитель - Потапова В.А.)
 
 
 
 
 
 

Тема уроку.   Пропорції.

                                                               Потапова Валентина Анатоліївна

                                                                             вчитель математики I категорії

                                                                                             Сєверодонецької обласної загальноосвітньої

                                                                        школи-інтернату I-II ступенів

Мета уроку:

 

 

  • Ознайомить учнів з поняттями : пропорція , крайні та середні члени                       пропорції,   істинна та неістинна пропорції ;
  • ознайомить учнів з основною властивістю пропорції та сформувати навички по визначенню істинності пропорції ;
  • активізувати пізнавальну діяльність учнів та творчу активність ;
  •  розвиток спостережливості, вміння порівнювати та робити висновки;
  •  виховувати почуття самостійності та відповідальності.
 

 

Тип урока: Урок  вивчення та  первинного  закріплення  нових  знань.

 

 

Обладнання:  комп’ютер вчителя  з системою «е-Learning», нетбуки учнів, інтерактивна дошка, презентація до уроку, завдання для учнів в електронному вигляді (програма Open Office).

Хід уроку.

 

I. Організаційний  момент.

 

 

- Я запрошую всіх на урок ! А ви знаєте що означає слово «урок» ? Я вам розшифрую :                             «у» - успіх,

                          «р» - радість,

                          «о» - обдарованість,

                          «к» - кмітливість.

І тому треба обрати  відповідний настрій  для нашого уроку :
 

С добрим настроєм і працювати будемо під гаслом:

думаємо колективно,

працюємо оперативно

сперечаємося доказово,

це для всіх обов`язково!

 

 

 

II. Актуалізація опорних знань.

 

 -   Ми всі сьогодні будемо працівниками детективного агентства, бо будемо займатися пошуковою роботою.

 

-   І перш за все треба відшукати тему нашого уроку: для цього виразимо звичайні дроби у десяткових, або у відсотках.

 

 

  

І так тема уроку : «Пропорції».

 

 

-Слово «пропорція» походить від латинського proportio, що означає співрозмірність частин. Пропорції застосовують у художньому мистецтві, у ремісництві, в архітектурі, навіть природа тіла людини має точні пропорції.

 

 

-Та ми будемо зясовувати  математичне означення пропорції. Для цього розглянемо відношення та знайдемо їх значення:

 

 

   

- Що детективи помітили ?  Є відношення з однаковими відповідями , тобто

є  відношення рівні між собою :

 

 

 

 

Отримані  рівності  називають   пропорціями .

 

 

III. Сприймання та усвідомлення нового матеріалу.

 

1) - Так що ж таке  «пропорція»?  Пропорція – це рівність двох відношень.

Якщо ви зрозуміли ,що таке пропорція ,то знайдіть серед даних рівностей  пропорцію :
 
 
 
 

Виконаємо перше завдання №1 (додаток), яке знаходиться на робочих столах ваших нетбуків. В ньому вам потрібно відшукати пропорцію серед заданих рівностей. Відкривайте завдання, виконуйте та відправляйте для перевірки.

 

 

2) - Пропорція може бути записана або за допомогою знака ділення , або за допомогою риски дробу. Розглянемо пропорцію :

 

 

a : b = c : d

 

 

 

Числа а, b, c, d  - члени пропорції :

 

 

а, d  -  крайні  члени ( -Як ви думаєте чому? А як би ви назвали числа с  і  b  ); с, b  -  середні члени.

 

 

- Спробуємо визначити крайні та середні члени  слідуючих пропорцій :

 

 

-  Для перевірки того ,як ви зрозуміли поняття крайніх та середніх членів пропорції та для закріплення цих вмінь виконаємо наступне завдання №2 (додаток). В ньому  потрібно визначити крайні та середні члени  заданих пропорцій. Виконуйте та відправляйте готове рішення. На виконання завдання – 3 хв.

 

 

3) - Прочитайте пропорцію:    ;  - назвіть крайні члени пропорції та знайдіть їх добуток :   18 ∙ 8  =  144  ;   - назвіть середні члени пропорції  та знйдіть їх добуток :  6 ∙ 24 = 144 ;  - Що помітили ? 

 

 

 

- Увага на дошку : переглянемо фрагмент  електронного підручника – основна властивість пропорції.

Пропорція       – істинна, оскільки значення її лівої та правої частин є одним і тим самим числом 4.

Знайдемо добутки крайніх і середніх членів цієї пропорції:

36 ∙ 6 = 216;      9 ∙ 24 = 216.

В істинній пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх.

Цю властивість називають основною властивістю пропорції.

І навпаки:

Якщо добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів, то ця пропорція істинна.

Пропорція   12 : 3 = 20 : 4 -  неістинна, оскільки значення її лівої і правої частин різні: лівої – 4, а правої – 5.

Ця пропорція є неістинною також тому, що добуток крайніх членів не дорівнює добутку середніх членів:
 
 

                                                        12 : 3 = 20 : 4

                                12 ∙ 4 = 48;     3∙ 20 = 60;     48≠ 60 

 

 

  

Після перегляду   тест на уважність : перед вами три твердження,з них лише одне правильне . Визначити  під якою літерою  знаходиться правильне твердження :

 
         
        Перевіряємо : яка літера відповідає правильній відповіді ?
 

 

4) Серед заданих рівностей знайти та видалити  ті, які не є пропорцією:

 

Серед залишившихся пропорцій визначити правильні та неправильні.

 

 

 

 

Пропоную самостійно виконати завдання на визначення правильності або не правильності пропорції. Для цього відкриваємо наступне завдання №3 (додаток). В ньому  потрібно правильну пропорцію позначити знаком + . Виконуйте та відправляйте готове рішення. На виконання завдання – 5 хв.

 

 

4) З основної властивості пропорції випливає, що коли в істинній пропорції поміняти місцями середні або крайні члени, то отримаємо нові істинні пропорції.

 

Справді, якщо пропорція     а : b = с : d ,  то аd = bc                                                                            

Тоді               а : с = b : d    ( поміняли місцями середні члени),

                         d : b = с : а     ( поміняли місцями крайні члени ),

                         d : с = b : а     ( поміняли місцями крайні та середні члени).

 

 

У кожній пропорції, що утворилися, добуток крайніх членів (ad) дорівнює добутку середніх членів (bc).       ad = bc.

 

 

Задана пропорція   1 : 3 = 5 : 15 , перевірте чи істинна вона.             Поміняйте місцями середні або крайні члени, та складіть вірні пропорції.

 

 

5) – Якщо в пропорції один її член невідомий, то його можна знайти використовуючи основну властивість пропорції.

 

 

Виконаємо завдання: Знайдіть невідомий член пропорції :
 
 
 

 

 

Висновок:

 

 

Щоб знайти невідомий крайній член пропорції  треба, добуток середніх членів поділити на відомий крайній член.

 

 

Щоб знайти невідомий середній член пропорції,  треба добуток  крайніх членів поділити на відомий середній член.

 

 

Розв'яжіть рівняння:      а)     4:х=5,6:0,07;                 б)    х:0,9=1,6:3.

 

 

Пропоную самостійно виконати завдання на визначення невідомого члена пропорції. Для цього відкриваємо наступне завдання №4 (додаток). В ньому  потрібно перемістити фігуру з правильною відповід`ю на фігуру у прикладі . Виконуйте та відправляйте готове рішення. На виконання завдання – 3 хв.

 

 

III. Підсумок .

 

 

   Підведемо підсумок :

 

 

                  - Що називають пропорцією?

                 - Як  називають числа   a и d, b и c     в пропорції  a : b = c : d?

                 - Сформулюйте  основну  властивість  пропорції .

                 - Як знайти невідомий   член  пропорції ?

 

 

- Всі ваші відповіді  правильні  і показали ,що діти  уважні та старанні ,тому  ви  всі молодці  і отримаєте відмінні оцінки за виконані роботи !
 
 
 
 
Додаток 1
 

                                  Завдання № 1.

            

          Знайти серед заданих рівностей пропорцію

 

                                 (перенеси фігуру,

 

           p class=              яка містить пропорцію 

 

                                  на червоне поле).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
 

                                   Завдання № 2.  

                         Визначити

            крайні  та  середні           

члени пропорції.

 

 

 

 

 
 
 
 
 Додаток 3
 

                                      Завдання № 3.          

                           Визначити:

    правильна  чи  неправильна             пропорція?

    Правильна: + ; неправильна : - .

 
 
 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

Урок фізики 8 клас (Вчитель - Куліков М.Ю.)

 

 

8- клас                                                                                                      

Урок 11

Тема уроку:  Поширення  коливань у пружних середовищах. Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку.

 

Мета: - навчальна: сформувати в учнів поняття про хвилі, звук, звукову хвилю, її властивості та основні характеристики: гучність, висоту тону та тембр; показати єдність природи, взаємозв’язок фізики, біології, музики;

- розвивальна: розвивати інтелектуальні та творчі здібності, мислення, увагу, пам’ять;

  •  виховна: виховувати такі якості, як самостійність, працелюбність, любов до мистецтва.
  •  

Тип уроку:  комбінований урок.

 

Обладнання: 3 картки для гри «Хрестики-нулики», блок-схема на кожного учня, таблиця «Джерела звуку», будильник під ковпаком повітряного насоса, металева лінійка, скакалка, пружина, камертон на скриньці із гумовим молоточком, бурштинова бусинка, , програмно педагогічний зсіб- фізика-8 кл., мультимедійна дошка.

Демонстрації: 1. Фрагменти уроку на мультимедійній дошці.

                                 2. Будильник під ковпаком повітряного насоса.

 3. Скакалка – демонстрація утворення поперечної хвилі.

 4. Пружина – демонстрація поздовжньої хвилі.

 5. Камертон на скринці із гумовим молоточком та бурштиновою бусинкою.

 6. Металева лінійка.

 

 

Знати: поняття: звук, звукова хвиля; властивості звуку;

характеристики звуку.

Вміти: показати зв’язок фізики, біології, музики;

  виконувати лабораторну роботу.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

1. Провести аналіз виконання лабораторної роботи. Зупинитись на помилках та недоліках, назвати учнів, які найкраще виконали роботу.

2. Поділити клас на 3 команди (за рядами).

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку

План-схема уроку

 

№ п/п

Етап уроку

Час,

хв

Форми і методи діяльності вчителя

Результат діяльності

1

Організаційний

2

Аналіз лабораторної роботи. Поділ класу на 3 групи

Виявлення помилок учнів.

Налаштування на роботу

2

Повідомлення теми та мети уроку

2

Інтерактивна вправа «Мої очікування»

Постановка завдань на урок

3

Актуалізація опорних знань

10

Гра «Хрестики-нулики»

Актуалізайція опорних знань

4

Мотивація навчальної діяльності

2

Прослуховування зву-ків. Постановка проб-лемних запитань через

Мотивація навчальної діяльності

5

Систематизація та узагальненя навчального матеріалу

15

Пояснення вчителя з використанням демонстрацій, комп’ютерної презентації, блок-схеми, цікавої таблиці та постановкою проблемних завдань

Засвоєння навчального матеріалу

6

Підсумок уроку

2

Інтерактивна вправа «Мої очікування» (закінчення)

Підведення підсумків уроку

7

Домашнє завдання

2

Завдання репродуктивного та творчого характеру.

Засвоєння та повторення  матеріалу теми

 

…ищу союза волшебных звуков,

чувств и дум…

О.С.Пушкін

«Мої очікування». Вона полягає в тому, що учитель за крилами дошки крейдою записує очікування учнів від уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Перед початком уроку наявність домашнього завдання перевірена учнями-консультантами, які відповідальні у класі за цю справу. Незрозумілі питання записуються на дошці. Далі буде коментування одержаних ускладнень, вказуються  способи їх подолання.

Далі учитель проводить гру «Хрестики-нулики».

Умови конкурсу: кожній команді по черзі пропонують відкрити одну клітинку і відповісти на запитання. Та команда, яка зможе скласти лінію з трьох хрестиків – правильних відповідей (по горизонталі, по вертикалі, по діагоналі), отримує 9 балів, якщо команда не змогла скласти лінію із хрестиків, вона отримує за кожну правильну відповідь 1 бал.

Ігрове поле до гри «Хрестики-нулики»

Період обертання – це …?

 

 

 

 

 

 

 

(час одного повного оберту)

Під час польоту метелик махаон робить 5 змахів крил за 1с, а бджола – 250. У кого частота коливань більша?

 

 

 

(у бджоли)

Коливання, амплітуда яких не змінюється з плином часу, називаються…

 

 

 

 

(незатухаючими)

 

, де l і t - ?

 

 

 

 

 

(l – весь шлях, t- весь час)

Одиниця вимірювання частоти коливань в системі СІ? 

 

 

 

 

 

(Герц)

Види маятників?

 

 

 

 

 

(пружинний, математичний, фізичний)

Скільки фаз має Місяць?

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

N - … обертів?

 

 

 

 

 

 

 

 

(кількість)

Визначте максимальну швидкість руху страуса за графіком швидкості

 

(22,5 м/с)

 

Якщо більший період коливання, то менша …

коливання.

 

 

 

(частота)

За формою траєкторії механічний рух буває прямолінійним та …?

 

 

 

(криволінійним)

Формула періоду коливань…

 

 

 

 

(Т = t/N)

Чому дорівнює період обертання секундної стрілки?

 

 

 

 

 

 

 (60с)

Частота обертання – це…

 

 

 

 

 

 

 

(кількості повних обертів за одиницю часу)

Визначте швидкість руху  мухи за графіком шляху

 

 

(5 м/с)

 

 

Чи залежить період коливань математичного маятника від маси маятника?

(Ні)

 

Якщо ν=1Гц, то відбувається … коливання за секунду.

 

(одне коливання)

 

Одиниця вимірювання періоду в системі СІ …

 

 

(с)

 

Чи залежить період коливань математичного маятника від амплітуди коливань?

(Ні)

Яка іграшка під час руху перебуває у двух рухах одночасно? Яких?

(«йо-йо», обертальний та коливальний)

Одиниця вимірювання швидкості в системі СІ?

 

 

(м/с)

Одиниця вимірювання частоти обертання в системі СІ?

 

 

 

 

 

 

 

(1/с)

Яка одиниця вимірювання названа на честь видатного німецького фізика?

 

 

 

 

 

 

(частота, Герц)

За графіком щляху визначте швидкіст обертання Місяця навколо Землі.

 

(1 км/с)

Місяць має атмосферу?

 

 

 

(Ні)

Формула періоду через частоту?

 

 

(T=1/ν)

Коливаня, амплітуда яких із часом зменшується, називаються…

 

(вільними,  затухаючими)

IV. Мотивація навчальної діяльності

Вмикається спокійна музика (наприклад, спів птахів).

Учитель зачитує вірш:

Пытаются шептать клочки афиш,

Пытается кричать железо крыш,

И в трубах петь пытается вода,

И так мычат бессильно провода.

 

Мир звуков так многообразен,

Богат, красив, разнообразен,

Но всех нас мучает вопрос:

Откуда звуки возникают,

Что слух наш всюду услаждают?

Пора задуматься всерьез.

   Є.Євтушенко

 

 

 

 

 

 

V. Систематизація та узагальнення навчального матеріалу

Учитель пояснює навчальний матеріал, використовуючи ппз-фізика 8 кл., таблиця «Джерела звуку», таким чином створює проблемні ситуації. Кожен учень отримує роздруковану блок-схему. Спостерігаючи, аналізуючи, працюючи з підручником, він заповнює пропущені місця в блок-схемі .Вчитель контролює правильність її заповнення.

Таблиця « Джерела звуку»

 

Джерела звуку

Діапазон частот

Тембр

Захворювання

Людина

Голосові зв’язки

Звичайна розмова:

Жін.:160-340Гц

Чол.:85-200Гц

min = 43,2 Гц

Спів:

бас: 80-350Гц

тенор: 130-500Гц

сопрано:250-1000Гц

max = до 2000Гц

Довжина голосових зв’язок:

бас = 2,5см

тенор = (1,7 - 2)см

сопрано = 1,5см

Створюють звуки із чітко визначеним набором частот

Запальні процеси, пухлини голосових зв’язок, набрякнення

Летючі миші, дельфіни

Голосові зв’язки

Летючі миші:

45-90кГц

Дельфіни:

80-200кГц

Створюють ультразвукові сигнали

 

 

Птахи

Голосові зв’язки

100-2300Гц

 

 

Риби

Створюють звук тертям жаберних пластин, скрежетом гортанних зубів, плавальним міхуром

20-12000Гц

 

 

Комахи

Виникає звук в результаті коливання крил та тертям надкрилок

Метелик: 9Гц

Комар: 500-600Гц

Цвіркун:

7500-8000Гц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок-схема

 

         - тіла, що коливаються

 

- голосові апарати        - це розділ фізики, який вивчає

людей, тварин;            _____________ явища

- струни музичних

інструментів;

- потік повітря в духових      - це коливання середовища, яке сприймаєть-

музичних інструментах;        ся органом слуху

- хвилі на воді;

- ____________ ;  поширюється у вигляді

- ____________ ;

(підр. с.39)

         поширюється у _______________

       тілом, яке ____________________

- слухові апарати;     із частотою від 16 до 20 000Гц

- _____________ ;

- _____________ ;

(підр. с.39)

Не поширюється у     

 

 

 

1) гучність – визначається ___________

_________________    звукової хвилі

      Вимірюється у дБ (на честь О.Белла –

      винахідника телефона)

      

1) це _________ хвиля;    ________ звук  _______ звук

2) поширюється в пружних   

середовищах ( повітря,    

рідина, тверді тіла);    

3) має кінцеву швидкість,   

яка залежить від :     

а) __________________    2) висота тону звуку - визначається

б) __________________    _______________________ коливань

      

Vу повітрі ≈ 330м/с, (t = 20oC)   низький тон  високий тон

V у тв.т. > V у рід. > Vу повітрі   

      

4) відбивання (________)   

3) тембр – індивідуальна характеристика звука, яка залежить від набора частот, з

яких складається звук.

Можна відрізнити голоси різних людей.

 

 

 

VІ. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа 

«Мої очікування» (завершення).

 Учитель повертає крила дошки і звертається до учнів, чи реалізували вони свої очікування, що нового та цікавого вони дізналися. Навіть якщо уроку підніс настрій учням – це теж позитивний підсумок уроку. Виставлення підсумкових оцінок учням за роботу на уроці.

VІІ. Домашнє завдання

 

1. Опрацювати § 7, 8 Впр 7 с.37, Впр. 8 (1,4), с.42.

Дивовижне поруч!

Інструмент – скляний (не кришталевий) тонкостінний келих на ніжці, місткістю від 100 до 250г рідини. Скло повинне бути чистим, гладеньким, без рисунків. Перевіримо його музичні якості. Перед тим, як виконувати дослід, вимий руки з милом. Потім, трішки намочивши пальці правої руки (лівою рукою тримай його за ніжку) середнім або вказівним пальцем почни по колу водити по краю келиха. Через декілька секунд ти почуєш мелодійний звук. Якщо це отрималося, налий в бокал чисту воду і продовжуй водити пальцем. Який ти почуєш звук? Здивуй своїх рідних!

 

 


0  1          t, с

 

 υ,

м/с

 

  30

 

  15

 

L

 

   5

 

 

 

0       1             t, с

 

0       1             t, с

 

L,

км

    

      1

 

 

 

 

джерела звуку

 

Акустика

 

Звук

 

 

звукова хвиля

 

приймачі

 

характеристики звуку

 

властивості

 

 

 

 


1
2
3
4